Menu

Arbeidsovereenkomsten

Het opmaken van een arbeidsovereenkomst is een complexe zaak. Een onjuiste bepaling of het ontbreken van een belangrijke clausule kan tot vervelende consequenties leiden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een van toepassing zijnde CAO. Deskundig advies inschakelen loont!

Wij verzorgen voor u een passende arbeidsovereenkomst, voor bepaalde of onbepaalde tijd en voor alle functieniveau’s. Dit allemaal in de benodigde eenvoudige of meest uitgebreide vorm.

Voor alle door ons te maken overeenkomsten geldt dat de prijs vooraf met u besproken wordt.

MJ Salaris

info@mjsalarisadviesbureau.nl

Inloggen MJ Salaris Online