Menu

Verzuim

Verzuimregistratie

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van een werkgever maken de verzuimregistratie noodzakelijk. Gelukkig bieden wij een gemakkelijke manier om het verzuim te registreren en ziek- en betermeldingen digitaal te verzenden naar verschillende arbodiensten.

Na de verzuimregistratie bieden wij een actielijst met een aantal vastgestelde momenten die hierna opgevolgd moeten worden. Het kan zijn dat uw arbodienst deze voor haar rekening neemt.

Met de verzuimregistratie kunt u eenvoudig en efficiënt het verzuim registreren en begeleiden, waardoor uw werknemers van uw klanten weer sneller aan de slag zijn én waardoor u voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter.

MJ Salaris

info@mjsalarisadviesbureau.nl

Inloggen MJ Salaris Online