Menu

Salarisscan

Salarisscan

De MJ Salarisscan is een second opinion waarmee u snel een inzicht krijgt in de kwaliteit van uw salarisadministratie.

Op basis van de MJ Salarisscan stroomlijnt MJ Salarisadviesbureau uw salarisproces. Er wordt een objectief beeld geschetst van uw salarisadministratie, verbeterpunten worden helder weergegeven. U krijgt advies om risico’s te voorkomen en kansen te benutten.

In overleg met u wordt een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens volgt een uitgebreide toetsing van uw salarisproces. Aandachtsgebieden zijn onder andere:

Vanzelfsprekend ontvangt u een rapport met de bevindingen en wordt deze persoonlijk toegelicht.

De kosten van de MJ Salarisscan worden vooraf met u doorgesproken, en is afhankelijk van de grootte van de scan.

 

MJ Salaris

info@mjsalarisadviesbureau.nl

Inloggen MJ Salaris Online